ISSN 2081 - 6375
 
 
 
Nawigacja
bullet.png Strona główna
bullet.png Charakterystyka zawodu
bullet.png Warunki zatrudnienia
bullet.png Wymagane kwalifikacje
bullet.png Dokumentacja
bullet.png Awans zawodowy
bullet.png Pomoc materialna
bullet.png Pomoc psych-ped.
bullet.png Diagnoza
bullet.png Dostosowanie wymagań
bullet.png Problemy w nauce-ćwiczenia
bullet.png Sprawdzian/egzamin
bullet.png Odpowiedzialność nieletnich
bullet.png Placówki specjalistyczne
bullet.png Książki
bullet.png Inne

bullet.png Artykuły i scenariusze zajęć
bullet.png News
bullet.png Linki
bullet.png Forum
bullet.png Pliki do pobrania
bullet.png Akty prawne

bullet.png Szukaj
bullet.png Kontakt

Aktualnie online
bullet.png Gości online: 5

bullet.png Użytkowników online: 0

bullet.png Łącznie użytkowników: 19,876
bullet.png Najnowszy użytkownik: his
Ostatnie komentarze  
Polecane strony
Ebooki

Zapraszam do współtworzenia strony. Do dodawania newsów, linków, artykułów i scenariuszy ( po zalogowaniu, zakładki: dodaj link, dodaj artykuł lub scenariusz, dodaj newsa ) oraz do odpowiedzi na pytania pojawiające się na forum.

FORUM DLA RODZICÓW

Zachęcam do polubienia nas na facebook'u

Ostatnio poruszane tematy
  Temat Obejrzeń Odpowiedzi Ostatni post
tajemnica spowiedzi :)
samopomoc - proszę o..
635 26 psycholozka
09. luty 2016 23:02
petycja- wysyłamy od ponied...
zatrudnienie
22371 492 baha3d
09. luty 2016 19:57
kontrola z kuratorium
dokumentacja
802 11 reszta
08. luty 2016 21:16
szkolny program profilaktyki
profilaktyka
6571 100 Zetka
08. luty 2016 20:10
urlop nauczyciela
Problemy z nauczycielami
669 14 amar
06. luty 2016 18:53
dziennik
dokumentacja
21852 363 Ewa1444
05. luty 2016 16:22
coś optymistycznego
różności
311 5 is
05. luty 2016 12:07
upośledz. umiarkowane
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
2833 101 is
02. luty 2016 13:39
wywiady w domu
profilaktyka
2409 56 amar
29. styczeń 2016 18:23
subwencje
prawo oświatowe
940 29 Jaskolka
29. styczeń 2016 02:21
 
Spotkanie Rady KSOiW z Ministrem Edukacji Narodowej 4 lutego 2016 r. w Krynicy Zdroju
 
Różne


Spotkanie Rady KSOiW z Ministrem Edukacji Narodowej 4 lutego 2016 r. w Krynicy Zdroju.

Zmiany jakie planujemy w oświacie nie mogą odbyć się kosztem nauczycieli - mówiła minister edukacji Anna Zalewska na spotkaniu z Radą Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Krynicy. Minister Zalewska zapewniła, że zrobi wszystko, aby w 2017 r. znalazły się środki na podniesienie wynagrodzenia nauczycieli.
Robocza wizyta na Radzie KSOiW NSZZ „Solidarność” praktycznie rozpoczęła cykl spotkań konsultacyjnych pod hasłem „Jak zmienić system edukacji w Polsce”. Mają one potrwać do końca czerwca br.
Członkowie Rady zadawali pytania dotyczące nowelizacji Karty Nauczyciela, która m.in. ma zlikwidować zapisy dotyczące tzw. godzin karcianych. Najlepszym rozwiązaniem, zdaniem związkowców, byłby powrót do stanu prawnego art. 42 Karty sprzed 2001 r., co zahamowałoby zakusy organów prowadzących do bezprawnego nakładania na nauczycieli dodatkowych zadań.
Przewodniczący KSOiW Ryszard Proksa przypomniał także o zgłaszanym już wcześniej postulacie ujednolicenia pensum pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.

Źródło: Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania SOLIDARNOŚĆ

 
Wypowiedź Pani minister w naszej sprawie
 
Edukacja


Wypowiedź Pani minister w naszej sprawie

Szefowa MEN spotkała się w czwartek z przedstawicielami trzech największych związków zawodowych działających w oświacie: Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" i Forum Związków Zawodowych.
Głównym tematem spotkania był przygotowany w ministerstwie projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela. Został on 8 stycznia skierowany do konsultacji publicznych. Zakłada on m.in. likwidację tzw. godzin karcianych, zabezpieczenie środków na nagrody pieniężne dla nauczycieli - profesorów oświaty oraz rozszerzenie przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej i wymogu niekaralności.
Po spotkaniu Pani minister odpowiadała na pytania dziennikarzy.
Stwierdziła między innymi, że związkowcy wskazali na dodatkowe kwestie, które są do uregulowania "na już". Kwestie te, to objęcie Kartą Nauczyciela nauczycieli w domach dziecka, którzy utracili to prawo w dosyć zadziwiający sposób, jak i kwestia uregulowania pensum pedagogów i psychologów, dlatego, że samorządy mają tu absolutną dowolność i mamy tu w każdym samorządzie inną regulację.
W następnym tygodniu będziemy liczyć na ile jesteśmy w stanie udźwignąć zmiany dotyczące logopedów i pedagogów. Jeżeli będzie to bardzo mała zmiana będę lobbowała w Ministerstwie Finansów, żebym mogła takiej zmiany dokonać - stwierdziła Pani minister.

Całą wypowiedź można odsłuchać tutaj:

Likwidacja godzin karcianych – spotkanie z oświatowymi związkami zawodowymi

Źródło: MEN


 
Reforma programów nauczania dopiero w 2018 r.
 
Edukacja


Reforma programów nauczania dopiero w 2018 r.

Najpierw podsumowanie obowiązujących dziś dokumentów, potem konsultacje dotyczące zmian, a dopiero za dwa lata nowe programy nauczania dla szkół – to plan Ministerstwa Edukacji Narodowej na zmiany w oświacie. Urzędnicy resortu opisali go w projekcie rocznego planu działania ministerstwa, który zostanie przedstawiony przed komitetem monitorującym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
Według harmonogramu zawartego w projekcie, który otrzymali członkowie komitetu monitorującego PO WER, we wrześniu i w październiku resort chciałby podsumować efekty obecnej podstawy programowej i opracować rekomendacje dla zmian. Nowy dokument miałby być gotowy i oddany do konsultacji w maju 2017 r. Do czerwca miałby powstać projekt zmian ramowych planów nauczania (czyli ile godzin jakiego przedmiotu trzeba zapewnić), a następnie – do stycznia 2018 r. – opracowane przykładowe programy nauczania dla poszczególnych klas i przedmiotów, a także przykładowe scenariusze lekcji. Do czerwca 2018 r. urzędnicy MEN spotykaliby się z pracownikami oświaty i szkolili ich z zakresu planowanych zmian.

Źródło: Gazeta Prawna

 
Sprawdzian szóstoklasistów, gimnazja
 
Edukacja


Sprawdzian szóstoklasistów, gimnazja

W programie „Jeden na jeden” w TVN24 minister edukacji narodowej Anna Zalewska stwierdziła:

Likwidujemy egzamin po 6. klasie w 2017 roku z uczciwości, bo rzeczywiście dzieci w tym roku są już przygotowane, arkusze wydrukowane, gotowe komisje egzaminacyjne. W 2017 roku już tego nie musimy robić.

I jeszcze:

Obecnie w MEN nie są prowadzone jakiekolwiek prace związane ze zmianą struktury szkół.[...] Ministerstwo nie pracuje nad programem wygaszania gimnazjów. 
MEN przypomina o zmianach
 
Edukacja


MEN przypomina o zmianach

Obowiązek szkolny dla dzieci 7–letnich i prawo do edukacji szkolnej dla 6-latków

Zgodnie z ustawą, od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Ponowne zapisanie dziecka do klasy I lub II

Rodzice, których dzieci poszły do szkoły jako sześciolatki i natrafiły na problemy adaptacyjne i trudności w szkole, wnosili o wprowadzenie rozwiązań, które złagodziłyby proces wcześniejszego objęcia ich dzieci obowiązkiem szkolnym. Dlatego wprowadzono w ustawie przepisy przejściowe odnoszące się do roku szkolnego 2015/2016 oraz 2016/2017.
– Dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016, będą mogły na wniosek rodziców – kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej; jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której uczęszcza, wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
– Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r., będą mogły – w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi


Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne.
Wychowanie przedszkolne
Od 1 września 2016 r. obowiązkiem przedszkolnym będą objęte dzieci 6-letnie. Natomiast wszystkie dzieci 4- i 5-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, a od 1 września 2017 r., także dzieci 3-letnie.
Zgodnie z ustawą, przekształcenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola zostanie przesunięte z 1 września 2016 r. na 1 września 2019 r. Umożliwi to organom prowadzącym lepsze przygotowanie się do przekształcenia oddziałów przedszkolnych w przedszkola. Decyzje dotyczące ewentualnej likwidacji oddziałów przedszkolnych będą mogły być poprzedzone wnikliwą analizą potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego, uwzględniającą tendencje demograficzne po wdrożeniu wprowadzanych rozwiązań prorodzinnych.

Wybór kuratora oświaty

Kurator oświaty będzie powoływany i odwoływany przez ministra edukacji w drodze konkursu ogłoszonego przez wojewodę. Na wniosek kuratora oświaty i po zasięgnięciu opinii wojewody, minister edukacji będzie powoływał i odwoływał wicekuratorów oświaty.

Wzmocnienie roli kuratora oświaty

Przywrócona została kontrola kuratorów oświaty nad działaniami samorządów w kształtowaniu sieci szkół i przedszkoli. Ustalenie przez radę gminy sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego będzie możliwe po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Także decyzja o likwidacji lub przekształceniu przedszkola, szkoły lub placówki prowadzonej przez samorząd będzie zależała od uzyskania pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Źródło: MEN
 
Prostackie oblicze liberalizmu
 
Różne


Prostackie oblicze liberalizmu

Profesor filozofii Pan Andrzej Szahaj, dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zajmujący się filozofią kultury oraz filozofią polityki, członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN umieścił w Wyborczej tekst, którego fragmenty pozwalam sobie wam przytoczyć.

[...]Zamiast bronić resztek honoru liberalizmu przez wskazywanie na możliwości korekty jego najbardziej prostackich wersji (neoliberalizm) w duchu liberalizmu wrażliwego na kwestie sprawiedliwości społecznej, równości i solidarności, rozdaje on razy na prawo i lewo w przekonaniu, że lepszego świata być po prostu nie może. W ten sposób zaprzecza tradycji liberalizmu jako orientacji samokrytycznej, przekonanej, że egoizm, chciwość i bezduszność są czymś złym. (Wiąże się ona m.in. z nazwiskami J.S. Milla i filozofów oraz ekonomistów nowego liberalizmu, których prace przygotowały grunt do powstania państwa dobrobytu społecznego w Wielkiej Brytanii).
Wykazuje także brak zrozumienia dla istnienia znaczącego pokrewieństwa w podejściu do kwestii socjalnej w najlepszych odmianach myśli liberalnej, socjaldemokratycznej oraz konserwatywnej, które zaowocowało powstaniem konsensu w kwestiach socjalnych w okresie 30 lat powojennych, zwanych złotymi dekadami kapitalizmu.
[...]
Jeśli siły polityczne, które straciły władzę, lub te, które aspirują do jej przejęcia w przyszłości, nie zrozumieją faktycznych problemów trapiących polskie życiu społeczne i gospodarcze (niesprawne państwo, nierówności, niskie płace, utowarowienie usług społecznych, dominacja wielkich korporacji, patologiczne stosunki pracy, brak zrozumienia dla dobra wspólnego, amoralny familiaryzm, zachwianie równowagi pomiędzy kapitałem a pracą, zbytnia zależność od kapitału zagranicznego, niski stopień zaufania społecznego, unikanie płacenia podatków), pocieszając się naiwną narracją o znudzeniu jako przyczynie zmiany rządów, nie mają żadnych szans na zwycięstwo. Jeśli nie pojmą one, że neoliberalizm, który stanowił ideowe zaplecze naszych reform, zbankrutował jako doktryna i praktyka ekonomiczna oraz społeczna, mogą na zawsze pożegnać się z władzą.[...]

Źródło: wyborcza.pl 
Pensum specjalistów szkolnych
 
Różne


Pensum specjalistów szkolnych

Jakiś czas temu przygotowaliśmy pismo do MEN w sprawie naszego pensum:

Szanowna Pani Minister!
Od kilku lat środowisko szkolnych pedagogów zwraca się do kolejnych ministrów edukacji z postulatem ujednolicenia tygodniowej liczby godzin obowiązującego nas wymiaru zajęć (sprawa ta dotyczy również innych specjalistów - psychologów szkolnych, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych - zatrudnionych w szkołach).
Wszystkie związki zawodowe, Rzecznik Praw Obywatelskich, liczni posłowie ze wszystkich opcji politycznych, a także niektóre kluby parlamentarne, zainteresowały się tym problemem, co zaowocowało między innymi wieloma interpelacjami i zapytaniami poselskimi, petycjami i listami otwartymi. Pojawił się również projekt nowelizacji Karty Nauczyciela wniesiony do Sejmu przez posłów Solidarnej Polski.
Jesteśmy jedyną grupą zawodową związaną bezpośrednio z pracą z dziećmi i młodzieżą, która nie posiada sprecyzowanych warunków zatrudnienia.
Przy jasno określonej tygodniowej liczbie godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli - dydaktyków (18 godzin), wychowawców świetlic (26 godzin), bibliotekarzy (30 godzin) czy nauczycieli poradni psychologiczno - pedagogicznych (20 godzin), nasze pensum ustalane jest w zależności od uchwał władz samorządowych na 20, 22, 25, 26, 30, 36 i więcej godzin.
Zwracaliśmy uwagę, że w postępowaniu władz samorządowych, które stale borykają się z problemami finansowymi, normą staje się nadużywanie ich kompetencji (na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy - Karta Nauczyciela ) w ustalaniu obowiązującego nas pensum.
Jego wymiar określany jest czasami nawet na poziomie 40 godzin. Często czynione są również ˝oszczędności˝ polegające na zwiększaniu pensum z jednoczesnym redukowaniem wymiaru zatrudnienia.
Tę zbyt swobodną regulację wielokrotnie krytykowała chociażby Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz. Pomimo jej licznych wystąpień resort nie podjął żadnych działań legislacyjnych, które rozwiązałyby problem.
Należy podkreślić, że w sytuacji kiedy w uchwałach organów prowadzących jeden z elementów czasu pracy tj. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony jest na wysokim poziomie zdarza się, że po uwzględnieniu pozostałych elementów składowych 40 godzinnego tygodnia pracy - innych zajęć i czynności statutowych jak również zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, a także samokształceniem i doskonaleniem zawodowym - czas pracy pedagogów (innych specjalistów również) przekracza dopuszczalną ustawową 40 godzinną tygodniową normę pracy.
Ustosunkowując się negatywnie do omawianego problemu MEN posługiwało się następującą argumentacją:
"ustawodawca wyposażył organ prowadzący w kompetencję do określania pensum m.in. nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych, gdyż organ, kierując się potrzebami środowiska lokalnego, może kształtować tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami dzieci i młodzieży uczących się na terenie jednostki samorządu terytorialnego".
Pomijając absurdalność tego typu argumentacji (czy w gminach, w których wyniki uczniów na sprawdzianach np. z matematyki są słabe podwyższane będzie pensum matematyków?) należałoby zapytać: w jaki sposób organy prowadzące określają "rzeczywiste potrzeby dzieci i młodzieży uczących się na terenie jednostki samorządu terytorialnego", jakie są prowadzone w tym kierunku badania, jakie są kryteria wiążące "rzeczywiste potrzeby" z wysokością pensum (np. przestępczość wśród młodzieży w rejonie "taka i taka" - pensum pedagogów 20 godzin, przestępczość " taka i taka" - pensum 22 godziny, albo - dzieci ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami w rejonie "tyle i tyle", pensum "takie i takie" ). Gdzie są obiektywne i skategoryzowane kryteria pozafinansowe na podstawie których samorządy mogłyby miarodajnie i zgodnie z potrzebami dzieci określać wysokość pensum pedagogów szkolnych i innych specjalistów?
Kolejny argument MEN:
" w doktrynie prawa pracy uznaje się, że zasada równości praw pracowników w stosunku pracy wchodzi w rachubę wtedy, gdy pracownicy jednakowo pełnią takie same obowiązki. A więc nie jest dyskryminacją różnicowanie praw pracowników, którzy albo pełnią inne obowiązki, albo pełniąc takie same obowiązki, wypełniają je niejednakowo".
Czy to oznacza, że każdy pedagog szkolny wypełnia inne obowiązki? Przecież mamy je - jednakowe dla wszystkich - zapisane w rozporządzeniu!
Czy wypełniamy je niejednakowo? Oczywiście. O tyle, o ile każdy matematyk, fizyk, chemik, polonista wychowawca w świetlicy szkolnej uczy i wychowuje inaczej.
Szanowna Pani Minister.
W jednym z wywiadów, mówiąc o konieczności likwidacji tzw. "godzin karcianych", stwierdziła Pani, że to niemoralne, aby zmuszać nauczycieli do pracy za darmo. I dalej, że należy uczciwie powiedzieć o braku pieniędzy w systemie, a nie dodawać nauczycielom dodatkowych godzin.
Słowa te można również odnieść do zróżnicowania pensum specjalistów szkolnych w obrębie tego samego systemu oświaty.
Jest to nie tylko niemoralne, ale też niesprawiedliwe, powoduje poczucie nierówności, rodzi frustrację i niepotrzebne antagonizmy w środowisku.
Zwracamy się do Pani Minister z prośbą o życzliwe pochylenie się nad tą tak istotną dla nas sprawą.


Jedna z naszych koleżanek (Miriams) otrzymała odpowiedź:

Warszawa, 21 grudnia 2015 r.
DWST-WPZN.6021.456.2015.MJ
Sz. P. ................................
Szanowna Pani,
dziękuję za pismo przesłane drogą elektroniczną. Poruszyła w nim Pani kwestię czasu pracy nauczycieli pedagogów szkolnych. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych wymienionych w art. 42 ust. 3 lp. 3 ustawy - Karta Nauczyciela1 określa na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę lub placówkę, co potwierdził Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów2.
Organ prowadzący, realizując swoje kompetencje i tworząc prawo, nie może przekraczać norm prawnych zawartych w akcie nadrzędnym jakim jest ustawa. Ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów lub logopedów w danym wymiarze musi umożliwić nauczycielom realizację obowiązków, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 - 3 ustawy - Karta Nauczyciela.
Jednocześnie bardzo dziękuję za Pani uwagi. Jest to ważny głos w dyskusji na temat ewentualnych zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli.
Z wyrazami szacunku
Anna Chrościcka Dyrektor Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym / podpisany cyfrowo/
1 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2 Uchwała z dnia 21 marca 2012 r. syg. akt III PZP 2/12


 
Nauczyciel wspomagający
 
Opieka


Nauczyciel wspomagający

Od 1 stycznia 2016 roku wejdą w życie zmiany wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Zgodnie z nimi w przedszkolach i szkołach, w których uczą się dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i niepełnosprawnością sprzężoną (dotyczy uczniów, którzy mają orzeczenie), obowiązkowe będzie zatrudnienie nauczyciela wspomagającego.
Do tej pory nauczyciela wspomagającego można było zatrudnić tylko wtedy, gdy zgodził się organ prowadzący.
Nauczyciel wspomagający będzie musiał mieć ukończoną pedagogikę specjalną.

§ 7
1. W przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, przedszkolach integracyjnych, szkołach
ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i szkołach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych,
w których kształceniem specjalnym są objęte dzieci i uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:
1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów, lub
2) w przypadku klas I-III szkoły podstawowej - asystenta, o którym mowa w art. 7 ust. 1e ustawy, lub
3) pomoc nauczyciela - z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Art.7 ust. 1e ustawy

W szkole podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej, może być zatrudniony asystent nauczyciela lub osoby, o której mowa w ust. 1a, prowadzących zajęcia w klasach I-III, lub asystent wychowawcy świetlicy. Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela lub osoby, o której mowa w ust. 1a, prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, lub wspieranie wychowawcy świetlicy. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela, osoby, o której mowa w ust. 1a, lub wychowawcy świetlicy.

Art.7 ust. 1a ustawy

W uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, za zgodą kuratora oświaty, a w przypadku szkoły artystycznej - ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.

 
Pensum szkolnego pedagoga (pełny etat) - ankiety z 2013 i 2015 roku
 
Różne


Pensum szkolnego pedagoga (pełny etat) - ankiety z 2013 i 2015 roku

W ankiecie w roku 2013 wzięło udział 600 pedagogów, w roku 2015 - 360 
Ankieta w sprawie pensum
 
Różne


Ankieta w sprawie pensum

Zwracam się do Was z uprzejmą prośbą o oddanie głosu w naszej ankiecie (po lewej stronie).

 
Sprawdzian szóstoklasistów
 
Edukacja


Sprawdzian szóstoklasistów

Uczniowie obecnych klas piątych na koniec szkoły nie będą mieli państwowego egzaminu. Minister edukacji w rozmowie z DGP zapowiada likwidację sprawdzianu. Ten, który dwunastolatki napiszą w kwietniu 2016 r., będzie ostatni.
Zdaniem minister Anny Zalewskiej sprawdzian niepotrzebnie obciąża i uczniów, i szkoły. Zwłaszcza że nie jest potrzebny do rekrutacji – rejonowe gimnazjum musi przyjąć każde dziecko mieszkające w jego obrębie, niezależnie od wyniku. Punkty z testu szkoły wykorzystują jako kryterium, na podstawie którego przyjmują na wolne miejsca dzieci spoza rejonu. Minister uważa jednak, że szkoły powinny sobie poradzić, np. wprowadzając testy predyspozycji.
Anna Zalewska proponuje, by uczniowie kończący podstawówkę pisali test sprawdzający poziom ich wiedzy na początku pierwszej klasy gimnazjum. Dzięki temu unikną stresujących egzaminów – a zarazem nie pozbędą się narzędzia oceny pracy szkół.

Źródło: Gazeta Prawna
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ostatnie artykuły
Brak artykułów
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

08/02/2016
Nie muszą. Ja czasami zbieram podpisy od rodziców, czasem nauczycieli. Jeśli jednak podpiszą - nie zaszkodzi. Kontrakty podpisują, więc jakąś notatkę też mogą jeśli zawiera jakieś ustalenia.
08/02/2016
Powiedzcie, czy notatkę służbową ze zdarzenia w szkole muszą podpisać obecni podczas zdarzenia uczniowie? Notatkę sporządził pedagog także obecny podczas zdarzenia.
04/02/2016
Majka123, dziękuję Smile
03/02/2016
03/02/2016
Bardzo proszę o podanie kilku czasopism wartych uwagi pedagoga szkolnego Smile
03/02/2016
Mucha, nasz pełnoletni napisał krótkie podanie o skreślenie, zrezygnował w październiku i kwita. O ten papier nikt nigdy nie pytał, ale mamy go w teczce obowiązku szkolnego.
03/02/2016
Mam ucznia pełnoletniego w gimnazjum, który zrezygnował z nauki. Czy musi napisać podanie o skreślenie? Czy na tej podstawie można go skreślić, czy musi być naszym uczniem do końca r.szk.?
01/02/2016
Pozdrawiam pedagogów po udanych feriach zimowych. Odpoczywającym życzę zdrówka i mnóstwa odpoczynku Wink
01/02/2016
skoro koncert życzeń...to ja zdrowia poproszę Smile przed feriami w czasie i po Wink
01/02/2016
a co to?! koncert życzeń Wink
01/02/2016
... lub będącym w czasie ferii?
01/02/2016
...a czekającym na ferie?
31/01/2016
wszystkim powracającym po feriach życzę siły, a rozpoczynającym...
też siły Smile
31/01/2016
witam, mam do napisania opinie o uczennicy, która pomogłaby zdobyć dofinansowanie do zakupu komputera z mopsu, czy pisaliście coś podobnego albo jest już taki wątek?
30/01/2016
Piękne.
29/01/2016
Piękne wspomnienia: https://www.youtu.
..U-A5wLKYXU
29/01/2016
Moim zdaniem pedagog szkolny nie powinien mieć dyżurów w czasie przerw, ale poczytaj tu: http://www.pedago...ow
start=40
29/01/2016
witam jeszcze podpowiedzcie mi proszę czy jest jakis zapis mowiacy o tym czzy pedagog sz powinien miec dyzury na przerwach. jestem w trzech szkolach i zdania sa rozne.
29/01/2016
Chodzi mi o zajęcia z karcianych
29/01/2016
U nas do każdego rodzaju zajęć piszemy program
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
bullet.png tajemnica spowiedzi :)
bullet.png petycja- wysyłamy od...
bullet.png kontrola z kuratorium
bullet.png szkolny program prof...
bullet.png urlop nauczyciela
Najciekawsze tematy
bullet.png Projekt nowego ro... [1162]
bullet.png petycja- wysyłamy... [492]
bullet.png zatrudnienie peda... [470]
bullet.png śmiech to zdrowie [458]
bullet.png Prezentacja [439]


12,780,018 Unikalnych wizyt